زیست شناسی آبدانان
 
قالب وبلاگ

۱-اگر در بخشی از DNA ، 30% بازها از نوع T باشد ، باز آلی G چند درصد است ؟ ج: 20%

2- اگر در یک DNA ، 56% بازهای آلی A وT باشد ، چند در صد C وجوددارد

ج: 22%

3- اگر در 1000 جفت نوكلئوتید بخشی از DNA ، 56% بازها AT باشد ، تعداد باز آلی G را حساب كنید .

ج: 440

4- اگر در بخشی از DNA ، 5000 عدد باز آلی G وجود داشته باشد و 20% بازهای این بخش از نوع C باشد ، تعداد بازهای آلی A را حساب كنید .

ج: 7500

5- بخشی از مولکول DNA دارای 1000 نوکلئوتید است . اگر 10% از بازهای این بخش T باشد.

الف) چند عدد باز آلی G وجود دارد.

ب) چند عدد باز آلی پورینی دارد ؟

ج: 400 و 500

6- در مولکول DNA بین بازهای آلیA و T مقابل هم ، دو پیوند هیدروژنی و بین بازهای G و C مقابل هم سه پیوندهیدروژنی وجود دارد . بخشی از یک مولکول DNA دارای 1000 نوکلئوتید است و 35% نوکلئوتیدهای آن گوانین می باشد . مطلوبست :

الف ) تعداد نوکلئوتید های T

ب ) تعداد پیوند های هیدروژنی

ج: 150 ، 1350

7- در بخشی از DNA ، 2000 عدد باز آلی T وجود دارد . اگر 30% از بازهای این بخش C باشد . مطلوب است تعداد کل بازهای این بخش از DNA ؟

ج: 10000

8- فرض کنید یک مولکول DNA دارای 000 20 نوکلئوتید باشد . اگر در این DNA 20% نوکلئوتید ها گوانین دار باشد :

1) تعداد نوکلئوتیدهای سیتوزین دار را مشخص کنید .

2) تعداد پله ها در این DNA چند عدد است ؟

3) تعداد پیوندهای فسفودی استری را در این مولکول مشخص کنید .

ج: 4000 ، 000 10 ، 998 19

9- یک مولکول DNA را در نظر بگیرید که 6000 نوکلئوتید دارد ، و 1000 نوکلئوتیدآن سیتوزین دار است .

الف) تعداد نوکلئوتید های آدنین دار چقدر است ؟

ب ) تعداد پیوندهای هیدروژنی بین A و T چند عدد است ؟

ج ) تعداد پیوندهای فسفودی استر در هر رشته این مولکول چقدر است ؟

د ) این مولکول حاوی چند قند داکسی ریبوز است ؟

ج: 000 2 ، 000 4 ، 998 2 ، 000 6


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات تشریحی زیست 2
[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ رشيدي ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام. در وبلاگ زیست شناسی آبدانان سعی شده با ارائه ی مفاهیم زیستی، نمونه سوالات، تحلیل ازمونها و ... گامی هر چند ناچیز برای خدمت به فراگیران این درس ارائه شود.

1- ارائه ی نظرات شما به بهبود کیفی وبلاگ کمک خواهد کرد.

2- استفاده از مطالب و تصاویر وبلاگ فقط وفقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

نویسنده : صفا رشیدی
کارشناسی ارشد زیست شناسی و
دبیر زیست شناسی آبدانان
موضوعات وب
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
<